Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering toezegging transitie landbouw

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering toezegging transitie landbouw