Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken derogatiecontroles 2023 en bufferstroken

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken derogatiecontroles 2023 en bufferstroken