Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatierapport Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 2018-2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatierapport Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 2018-2022