Beslisnota's bij antwoorden Kamervragen illegaal verzamelen gegevens uitkeringsgerechtigden door UWV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij antwoorden Kamervragen illegaal verzamelen gegevens uitkeringsgerechtigden door UWV