Beslisnota's bij wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten