Beslisnota bij Kamervragen over beantwoording vragen uitzending over gegevensdeling met NZa

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over beantwoording vragen uitzending over gegevensdeling met NZa