Beslisnota appreciatie motie Van Baarle (DENK) over het gebruik van mysteryguests

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota appreciatie motie Van Baarle (DENK) over het gebruik van mysteryguests