Nazending beslisnota's over inzetten mysteryguests bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen

Minister Kaag (Financiën) stuurt de Tweede Kamer de beslisnota's die horen bij de appreciatie op de motie van het Tweede Kamerlid Van Baarle (DENK) om mysteryguests in te zetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in kaart te brengen.

Nazending beslisnota's over inzetten mysteryguests bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen