Beslisnota openbaarmaking beslisnota bij appreciatie motie Van Baarle (Denk)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota openbaarmaking beslisnota bij appreciatie motie Van Baarle (Denk)