Beslisnota's bij Wetsvoorstel afschaffen LIV en verbeteren loonkostenvoordelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.