Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Vereniging tegen de Kwakzalverij

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Vereniging tegen de Kwakzalverij