Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging dialoog met Eerste Kamer over geautomatiseerde besluitvorming

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging dialoog met Eerste Kamer over geautomatiseerde besluitvorming