Beslisnota bij Nader rapport wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enqueteprocedure

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nader rapport wetsvoorstel Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enqueteprocedure