Beslisnota bij uitstelbrief op schriftelijke Kamervragen over de actuele situatie in Israël en Gaza

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk

Beslisnota bij uitstelbrief op schriftelijke Kamervragen over de actuele situatie in Israël en Gaza