Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomst EU beroepscomité van 16 november 2023 over glyfosaat

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomst EU beroepscomité van 16 november 2023 over glyfosaat