Beslisnota bij Kamerbrief over Tolken in de zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Tolken in de zorg