Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift brief minister Schouten aan gemeente Helmond over vergoeding kosten energietoeslag

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift brief minister Schouten aan gemeente Helmond over vergoeding kosten energietoeslag