Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Overheid haalt eigen diversiteitsdoelen niet of nauwelijks’

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Overheid haalt eigen diversiteitsdoelen niet of nauwelijks’