Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op MIT-advies Maatschappelijke gevolgen van long covid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op MIT-advies Maatschappelijke gevolgen van long covid