Beslisnota's bij Kamerbrief over stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer