Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024