Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat ruim twee op de drie huisartsen een patiëntenstop hebben

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat ruim twee op de drie huisartsen een patiëntenstop hebben