Beslisnota bij Kamervragen over een dagboekverslag van een patiënt

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over een dagboekverslag van een patiënt