Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Waterschapswet

Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht. Het wetsvoorstel gaat over het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten.

Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Waterschapswet