Beslisnota bij aanbiedingsbrief Herziene Code Pensioenfondsen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Herziene Code Pensioenfondsen