Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over toekomstbestendig stelsel voor vergoeding nieuwe dure geneesmiddelen uit basispakket

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over toekomstbestendig stelsel voor vergoeding nieuwe dure geneesmiddelen uit basispakket