Beslisnota bij Kamerbrief uitspraak Raad van State over 24-weken-eis

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitspraak Raad van State over 24-weken-eis