Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over reduceren van het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over reduceren van het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen