Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op het inspectiebezoek Justitieel Complex Zeist 8 september 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op het inspectiebezoek Justitieel Complex Zeist 8 september 2023