Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij eindrapport 'Keuzewijzer Klimaat en Energie' van de onafhankelijke formatiewerkgroep Klimaat en Energie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij eindrapport 'Keuzewijzer Klimaat en Energie' van de onafhankelijke formatiewerkgroep Klimaat en Energie