Beslisnota bij Kamerbrief over wettelijke evaluatie NIWO 2018 - 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over wettelijke evaluatie NIWO 2018 - 2022