Beslisnota bij Kamerbrief bij rapportages Staat van de Infrastructuur van Rijkswaterstaat en ProRail

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapportages Staat van de Infrastructuur van Rijkswaterstaat en ProRail