Beslisnota bij Kamerbrief over voorlopig standpunt voor Rijksorganisaties bij het gebruik van generatieve AI

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorlopig standpunt voor Rijksorganisaties bij het gebruik van generatieve AI