Beslisnota bij Kamerbrief over besluitvorming over nadere samenwerking tussen Frankrijk en Algerije op het terrein van het familierecht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over besluitvorming over nadere samenwerking tussen Frankrijk en Algerije op het terrein van het familierecht