Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over therapeutische toepassing van psychedelica

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over therapeutische toepassing van psychedelica