Beslisnota bij aanbiedingsbrief over vaststelling Modellen 2024 Uniform Pensioenoverzicht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over vaststelling Modellen 2024 Uniform Pensioenoverzicht