Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken inwerkingtreding Besluit IKV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken inwerkingtreding Besluit IKV