Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden op feitelijke Kamervragen over begrotingsstaten ministerie van VWS (XVI) 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden op feitelijke Kamervragen over begrotingsstaten ministerie van VWS (XVI) 2024