Beslisnota bij Kamerbrief over planning algoritmeregisters JenV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over planning algoritmeregisters JenV