Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over advies landsadvocaat over Wet toekomst pensioenen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over advies landsadvocaat over Wet toekomst pensioenen