Beslisnota bij Kamerbrief over transitie pensioenstelsel en invaren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over transitie pensioenstelsel en invaren