Beslisnota bij Kamerbrief over effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit