Beslisnota bij Kamerbrief arresten Hof van Justitie EU over internationale individuele waardeoverdracht pensioen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief arresten Hof van Justitie EU over internationale individuele waardeoverdracht pensioen