Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Holman rekenkundige ondergrens

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Holman rekenkundige ondergrens