Beslisnota bij Kamerbrief over financiering van eerste maatregelen in het kader van het NPLG

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over financiering van eerste maatregelen in het kader van het NPLG