Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2024