Kamerbrief over verzoek gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2024

Minister Bruins Slot (BZ) en minister-president Rutte informeren de Tweede Kamer over het verzoek dat tijdens de Regeling van Werkzaamheden van dinsdag 23 januari 2024, in de context van het NRC artikel 'Onwelgevallige informatie over Israël onder het tapijt geveegd' (d.d. 21 januari 2024), aan het kabinet is gedaan voor het openbaren van correspondentie tussen het ministerie van Algemene Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij is verzocht de informatie te ontvangen voor het Notaoverleg Buitengewone Europese Top dat in de Tweede Kamer zal plaatshebben op donderdag 25 januari 2024.

Kamerbrief over verzoek gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2024