Beslisnota bij Kamerbrief over Financieel Overzicht Digitalisering

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Financieel Overzicht Digitalisering