Beslisnota bij Kamerbrief over verblijfsregelingen en erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verblijfsregelingen en erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid