Beslisnota bij Kamerbrief voortgang veilig en gastvrij betaald voetbal

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang veilig en gastvrij betaald voetbal